Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 4-5

Kommunfullmäktige 29 augusti 2022

04. Ändring av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

05. Antagande av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor

Program
5 av 6
Publicerad
måndag 29 augusti 2022