Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 26 september 2022

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna

04. Verksamhet och drift av skidanläggning Mösseberg samt ändring av kommunstyrelsens- och kultur- och fritidsnämndens reglementen

05. Försäljning till Jula Logistics AB av del av fastigheten Friggeråker 25:8 med flera - kvarteret Presenningen

06. Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

07. Beslut om kommunal parkeringsövervakning

08. Trafikstrategi för Falköpings kommun

09. Policy för möten och resor

10. Entledigande av Per Magnusson (SD) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

11. Entledigande av Kelesh Hussein (S) från uppdragen som ledamot i kommunrevisionen och revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum

12. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Ingegerd Darius Reinholdsson

Program
1 av 8
Publicerad
måndag 26 september 2022