NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)

Kommunfullmäktige 26 september 2022

03. Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att ta fram en säkerhetsutbildning för personal och elever på skolorna

Motion Sverigedemokraterna Johanna Johansson

Program
4 av 8
Publicerad
måndag 26 september 2022