Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Kräver samhällsreformen en riksdagsreform

Försvarskonferens 2014

Kräver samhällsreformen en riksdagsreform?

Personalreformen spänner över fler frågor än Försvarsutskottets; bostadsfrågor, sjukvård, utbildning och kombinerade anställningar är några exempel. Är det nationella beslutsfattandet riggat för ett gemensamt ansvarstagande? Vi bildar “riksdagens nya utskott FUNCS” med ledamöterna Christer Winbäck (FP), försvarsutskottet, Ulrika Carlsson (C), utbildningsutskottet, Sten Bergheden (M), näringsutskottet, Carina Ohlsson (S), civilutskottet och Annika Eclund (KD), socialutskottet.

http://www.forsvarskonferensen.se">www.forsvarskonferensen.se

Program
9 av 11
Publicerad
söndag 27 mars 2016