Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

12-17. Verksamhetstomtpris, fastighetsförvärv, markanvisning m.fl.

Kommunfullmäktige 27 mars 2023

12. Tomtpris för verksamhetsmark

13. Förvärv av fastigheten Orion 1, Fredriksbergskyrkan

14. Förvärv av fastigheterna Klockaren 7 och 8 från Falköpings Hyresbostäder AB

15. Markanvisningsavtal med Falköpings Hyresbostäder AB för fastigheten Målaren 8

16. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

17. Val av ersättare

Falköpings Hyresbostäder Förvärv

Program
11 av 11
Publicerad
måndag 27 mars 2023