Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

07-09. Ansvarsfrihet för Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 24 april 2023

07. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2022

08. Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Falköpings kommun, samt ändring av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen

09. Entledigande av Maj-Lis Wennberg (KD) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ansvarsfrihet

Program
7 av 7
Publicerad
måndag 24 april 2023