Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Efterföljande panelsamtal

Försvarskonferens 2018

Efterföljande panelsamtal med Tommy Åkesson, Peter Hederstedt, chef för Militärregion Väst, Thomas Karlsson, chef för Militärregion Mitt, Jenny Knuthammar, försvarsdirektör vid länsstyrelsen i Östergötland, Leif Isberg, Länsexpert regional samverkan och krisledning vid länsstyrelsen Västra Götaland och Karin Börjesson, chef för avdelningen Samhälle vid länsstyrelsen i Norrbotten (TBC).

Försvarskonferens

Program
6 av 20
Publicerad
måndag 09 april 2018