NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Allan Bjärkhed
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
03:25
Invigningstal
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
17:42
Klippet "invigningen"
Ållebergsgymnasiets invigning 2013
02:11
Studenten 2016
Studenten 2016
2:00:26

Centralskolans avslutning

Skolavslutning 2013

Fredag 14 juni 2013 ägde Centralskolans avslutning rum i Pingstkyrkan i Falköping.

Skolavslutning Centralskolan Skola

Publicerad
torsdag 13 juni 2013

Skola