NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00
Lördag matta 1 (del.2)
FT Cupen 2017
7:15:20
lördag matta 1
FT Cupen 2019
9:21:32
Lördag matta 3 (del.2)
FT Cupen 2017
7:14:04
söndag matta 2
FT Cupen 2019
5:57:56

Invigning 2017

FT Cupen 2017

Falköpings atlet- och brottarklubb, har i samarbete med

Falköpings Tidning, glädjen att önska Er välkomna till den Tjugoförsta upplagan av FT-Cupen. Som hålls i Odenhallen den 10-12 mars 2017

brottning

Publicerad
söndag 12 mars 2017

Sportsändningar