NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Billingsryds bergtäkt

Skövde kommuns Visionsdag

Billingsryds bergtäkt

Tisdagen den 30 januari kl. 18.00-20.00 bjuder Kommunstyrelsen in till ett informationsmöte kring Billingsryds bergtäkt.

Syftet med kvällen är att informera om kommunens långsiktiga ambitioner när det gäller områdets markanvändning och även informera om det förslag till avtal som Kommunfullmäktige ska ta ställning till i slutet av februari.

Under kvällen har boende i området utmed Inga Karls väg och delar av Ulveket möjlighet att delta i informationsmötet och ställa sina frågor till ansvariga politiker och tjänstepersoner på Skövde kommun.

På grund av begränsade platser har vi bara möjlighet att bjuda in boende utmed Inga Karls väg och delar av Ulveket till informationsmötet. Därför kommer vi för övriga intresserade att sända live på skovde.se för att ge alla möjlighet att ta del av mötet. Mer information om detta läggs ut på www.skovde.se dagarna innan informationsmötet.

Tid: Tisdag 30 januari kl. 18.00-20.00

Plats: Gothia Science Park,

Publicerad
tisdag 30 januari 2018

Konferenser/Seminarier