Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och anmälningsärenden

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017

 1. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ombudsersättare i Det finns bruk för alla, ledamot i kommunfullmäktiges demokratiberedning, ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens mångfaldsutskott och ersättare i valberedningen.

  Dnr 2017/00502 023

  Bilaga a) Avsägelse


 2. Entledigande av Ann Kyrkander (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

  Dnr 2017/00503 023

  Bilaga a) Avsägelse


 3. Anmälningsärenden

  Dnr 2017/00014 101

  Bilaga

  a) Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS och SoL kvartal 2

  b) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-09- 14

  c) Demokratiberedningens mötesanteckningar 2017-06- 20

  d) Information från Valnämnden om valdistriktsindelning 2018

Program
6 av 20
Publicerad
måndag 30 oktober 2017

Kommunfullmäktige 30 oktober 2017