Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD)

Kommunfullmäktige 25 maj 2020

Besvarande av motion från Johanna Johansson (SD) om att utdrag från belastningsregistret ska krävas för arbete inom äldreomsorg och Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Dnr 2019/00504 101

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 99/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 61/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Yttrande från socialnämnden § 36/2020

e) Kommunstyrelsen § 2/2020

f) Kommunfullmäktige § 144/2020

g) Motionen

Program
4 av 7
Publicerad
måndag 25 maj 2020