Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Tilläggsavtal till markanvisning Marjarps logistikområde

Kommunfullmäktige 25 maj 2020

Tilläggsavtal till markanvisning Marjarps logistikområde del av Friggeråker 25:8

Dnr 2018/00009 537

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 101/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Tilläggsavtal till markanvisningsavtal Friggeråker 25:8 m.fl. etapp 2

e) Bilaga 1 tilläggsavtal till markanvisningsavtal Friggeråker 25:8 m.fl. etapp 2

Program
6 av 7
Publicerad
måndag 25 maj 2020