Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg

Kommunfullmäktige 25 maj 2020

Dnr 2020/00079

Bilaga a) Kommunstyrelsen § 100/2020

b) Kommunstyrelsens arbetsutskott § 60/2020

c) Tjänsteutlåtande

d) Kompetens- och arbetslivsnämnden § 16/2020

e) Socialnämnden § 45/2020

f) Delegationsbeslut om remittering av ärendet

g) Förslag till Samordningsförbund Skaraborg

h) Förslag till förbundsordning

i) Bildande av Samordningsförbundet Skaraborg

j) Missiv till bildande av Samordningsförbundet Skaraborg

k)Protokoll Samordningsförbundet östra Skaraborg 12 december 2019

Program
5 av 7
Publicerad
måndag 25 maj 2020