NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på interpellation

Kommunfullmäktige 27 September 2010

Svar på interpellation från Ed Kahrs (M) om placering av förskolor i Falköpings tätort

KS 2010/0228

Skola Moderaterna Interpellation

Program
6 av 15
Publicerad
söndag 26 september 2010