NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Entledigande

Kommunfullmäktige 27 September 2010

Entledigande av Per Gustafsson (S) från uppdragen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i kultur- och fritidsnämnden samt återbesättande

KS 2010/0242

Program
15 av 15
Publicerad
söndag 26 september 2010