NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion från Moderaterna

Kommunfullmäktige 27 September 2010

Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om förnyelse av Falköpings kommuns landsbygdspolitik

KS 2010/0155

Moderaterna Motion

Program
9 av 15
Publicerad
söndag 26 september 2010