NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 13 december 2010

Dagens föredragningslista

Val av protokollsjusterare

Allmänhetens frågestund

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Svar på interpellation från Inger Lilja (V) om tillsynen av demenssjuka

Samordnade taxor för tillsyn av ölförsäljning samt kontroll av detaljhandel med tobaksvaror och handel med vissa receptfria läkemedel

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Överlåtelse av fastigheten Mäklaren 1, Vilhelmsro B2, till Värsåsvillan AB

Gymnasium Skaraborg – revidering av avtal

Annonsering och offentliggörande om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden under år 2011

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar under år 2011

Tjänstgöringsordning för ersättare

Val till kommunala förtroendeuppdrag

Entledigande

Program
1 av 12
Publicerad
söndag 12 december 2010