NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på interpellation från Inger Lilja (V)

Kommunfullmäktige 13 december 2010

Inger Lilja Interpellation Vänsterpartiet

Program
3 av 12
Publicerad
måndag 13 december 2010