NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Överlåtelse av fastigheten Mäklaren 1, Vilhelmsro B2, till Värsåsvillan AB

Kommunfullmäktige 13 december 2010

Program
6 av 12
Publicerad
söndag 12 december 2010