NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information med Ingegerd Darius

Kommunfullmäktige 20 Juni 2011

Ärendelista för den 20 juni 2011.

 1. Val av protokollsjusterare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Inkomna motioner, interpellationer och frågor
 4. Svar på interpellation från Inger Lilja (V) om integrationspolicy
 5. Ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen - rapport
 6. Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - rapport
 7. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om anläggning för mottagning av frukt och bär
 8. Motion från Monica Oskarson (C), Tony Hansen (S) och Margareta Rosvall (KD) om att involvera barn och ungdomar i den politiska processen
 9. Motion från Moderaternas kommunfullmäktigegrupp om integration
 10. Motion från Socialdemokraternas kommunfullmäktigegrupp om lagar som avser tillgänglighet
 11. Motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om att avskaffa avgiften för trygghetslarm
 12. Ållebergsgymnasiet ny-, om- och tillbyggnad
 13. Dotorpsskolans idrottshall - investeringsram
 14. Åslebygdens bredband kommunal borgen
 15. Samordningsförbundet Falköping-Tidaholm - årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010
 16. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten - årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010
 17. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg - årsredovisning och revisionsberättelse för år 2010

Program
1 av 18
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 20 Juni 2011