NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om att involvera barn och ungdomar i den politiska processen

Kommunfullmäktige 20 Juni 2011

Motion från Monica Oskarson (C), Tony Hansen (S) och Margareta Rosvall (KD) om att involvera barn och ungdomar i den politiska processen

Program
9 av 18
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 20 Juni 2011