NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ej verkställda gynnande beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LS

Kommunfullmäktige 20 Juni 2011

Program
7 av 18
Publicerad
fredag 25 mars 2016

Kommunfullmäktige 20 Juni 2011