NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion om konsekvensanalys av tillgänglighet

Kommunfullmäktige 29 augusti 2011

Motion från Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp om konsekvensanalys av tillgänglighet

Program
6 av 11
Publicerad
fredag 25 mars 2016