NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Förvärv av fastigheten Lovene 14:3, Karleby (Trädgården), Falköping

Kommunfullmäktige 29 augusti 2011

Program
8 av 11
Publicerad
fredag 25 mars 2016