Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Motion om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar

Kommunfullmäktige 26 januari 2015

 1. Besvarande av motion från Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar

  Dnr 2014/00203 460

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 1/2014

            b) Kanslichefens tjänsteutlåtande 2014-11-27

            c) Tekniska nämnden § 107/2014

            d) Kommunstyrelsen § 153/2014

            e) Motionen


Program
6 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016