Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna 9-10

Kommunfullmäktige 26 januari 2015

 1. Antagande av detaljplan för Falevi 5:1 m fl, Falköpings stad

  Dnr 2014/00505 214

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 6/2014

            b) Chefen för infrastruktur och logistiks tjänsteutlåtande 2014-11-25

            c) Byggnadsnämnden § 149/2014

            d) Antagandehandlingar


 2. Anmälningsärenden

  Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av 2014 års leverantörsfakturor

            b) Kommunrevisionens granskning av nämndernas hantering och ansökan av statsbidrag               för flyktingmottagning

Program
10 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016