Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Punkterna sex och sju

Kommunfullmäktige 31 augusti 2015

 1. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

  Dnr 2015/00262 003

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 138/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-06-09

            c) Förslag till reviderat reglemente

            d) Nuvarande reglemente


 2. Revidering av principer för extern förhyrning av lokaler

  Dnr 2015/00261 299

  Bilaga a) Kommunstyrelsen § 140/2015

            b) Kommunjuristens tjänsteutlåtande 2015-08-11

            c) Nuvarande principer

Program
7 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016