Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Avgift för kopior av allmänna handlingar för Tolkförmedling Väst

Kommunfullmäktige 31 augusti 2015

  1. Fastställande av avgift för kopior av allmänna handlingar för Tolkförmedling Väst

    Dnr 2015/00212 040

    Bilaga a) Kommunstyrelsen § 141/2015

              b) Administratörens tjänsteutlåtande 2015-06-03

              c) Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst § 177/2015 med bilagor

Program
8 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016