Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Entlediganden och nomineringar

Kommunfullmäktige 31 augusti 2015

 1. Återbesättande av uppdragen som ersättare i Skaraborgs kommunalförbunds förbundsfullmäktige och ersättare i styrelsen för Hotellfastigheter i Falköping AB efter Martin Lundin (SD)

  Dnr 2015/00241 101

  Bilaga a) Kommunfullmäktige § 77/2015

            b) Avsägelse


 2. Nominering till uppdraget som ledamot i Miljönämnden östra Skaraborg efter Martin Lundin (SD)

  Dnr 2015/00298 102

  Bilaga a) Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg § 13/2015


 3. Entledigande av Martin Andersson (MP) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

  Dnr 2015/00283 101

  Bilaga a) Avsägelse


 4. Entledigande av Patrik Haller (S) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

  Dnr 2015/00284 101

  Bilaga a) Avsägelse


 5. Entledigande av Conny Nielsen (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00311 101

  Bilaga a) Avsägelse


 6. Entledigande av Tomas Ödeslätt (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

  Dnr 2015/00327 101

  Bilaga a) Avsägelse


 7. Entledigande av Tomas Ödeslätt (M) från uppdragen som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden och god man vid lantmäteriförrättningar

  Dnr 2015/00360 101

  Bilaga a) Avsägelse


 8. Entledigande av Lena Moritz från uppdraget som ledamot i styrelsen för Ekehagens forntidsby AB

  Dnr 2015/00330 101

  Bilaga a) Avsägelse

Program
10 av 10
Publicerad
fredag 25 mars 2016