Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 28 juni 2021

Kommunfullmäktige i Falköping sammanträder i Pingstkyrkan, Odengatan 46, Falköping, måndag den 28 juni 2021 klockan 18:30 för behandling av nedanstående ärenden.

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C) om särskilt stöd till elever i skolan

4. Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2021

5. Antagande av klimatstrategi för åren 2021–2030

6. Antagande av VA-plan för Falköpings kommun

7. Antagande av policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar

8. Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg

9. Startbesked för ombyggnad av Frökindsgårdens äldreboende

10. Antagande av gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i Skaraborg 2021–2024

11. Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp

12. Tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av kommunal mark och torghandel för år 2021

13. Entledigande av Gunnar Johanzon (S) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen, revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och revisorsersättare i Falköpings Hyresbostäder AB

14. Återbesättande av uppdraget som ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum efter Patrik Björck (S)

15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Föredragningslistan finns även på webbplatsen www.falkoping.se/politik

Göran Helmersson

Program
1 av 7
Publicerad
måndag 28 juni 2021