Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 6-15

Kommunfullmäktige 28 juni 2021

6. Antagande av VA-plan för Falköpings kommun

7. Antagande av policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar

8. Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg

9. Startbesked för ombyggnad av Frökindsgårdens äldreboende

10. Antagande av gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i Skaraborg 2021–2024

11. Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp

12. Tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av kommunal mark och torghandel för år 2021

13. Entledigande av Gunnar Johanzon (S) från uppdraget som ledamot i kommunrevisionen, revisor i stiftelsen Ållebergs Segelflygmuseum och revisorsersättare i Falköpings Hyresbostäder AB

14. Återbesättande av uppdraget som ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum efter Patrik Björck (S)

15. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Vatten, spillvatten och dagvatten Färdtjänst Frökindsgårdens äldreboende Trafik Ållebergs Segelflygsmuseum

Program
7 av 7
Publicerad
måndag 28 juni 2021