Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Besvarande av interpellation om särskilt stöd till elever i skolan

Kommunfullmäktige 28 juni 2021

Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C) om särskilt stöd till elever i skolan.

Skola Socialdemokraterna Ingvor Bergman Interpellationer Centerpartiet

Program
4 av 7
Publicerad
måndag 28 juni 2021