Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 30 augusti 2021

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Budgetramjustering kopplat till tidigare beslut för år 2021

4. Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i Odensberg

5. Entledigande av Jörgen Larsson (SD) från uppdragen som ledamot i tekniska nämnden och ledamot i byggnadsnämnden

6. Återbesättande av uppdragen som revisorsersättare för kommunalförbundet Skaraborgsvatten, ersättare för lekmannarevisorerna för Ekehagens Forntidsby AB, lekmannarevisor för Falköpings Hyresbostäder AB, lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems Arboretum, revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens Forntidsby och revisor för stiftelsen Joh. Hallens understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad efter Kerstin Allestam (S)

7. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Ingegerd Darius Reinholdsson

Program
1 av 6
Publicerad
måndag 30 augusti 2021