Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 5-7

Kommunfullmäktige 30 augusti 2021

5. Entledigande av Jörgen Larsson (SD) från uppdragen som ledamot i tekniska nämnden och ledamot i byggnadsnämnden

6. Återbesättande av uppdragen som revisorsersättare för kommunal-förbundet Skaraborgsvatten, ersättare för lekmannarevisorerna för Ekehagens Forntidsby AB, lekmannarevisor för Falköpings Hyres-bostäder AB, lekmannarevisor för Fastighetsaktiebolaget Mösseberg, revisorsersättare för den ideella föreningen Alphems Arboretum, revisorsersättare för stiftelsen Ekehagens Forntidsby och revisor för stiftelsen Joh. Hallens understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad efter Kerstin Allestam (S)

7. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden

Program
6 av 6
Publicerad
måndag 30 augusti 2021