NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion - Tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten

Kommunfullmäktige 25 april 2022

3. Besvarande av motion från Ingvor Bergman (S) om att förändra styrmodellen inom hemtjänsten till en tillitsbaserad styrning

Ingvor Bergman Motion

Program
4 av 7
Publicerad
måndag 25 april 2022