Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Revisionsberättelse, Ansvarsfrihet, Ombudgetering

Kommunfullmäktige 25 april 2022

5. Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2021

6. Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2021

7. Ombudgetering av investeringsmedel från år 2021 till år 2022

Ombudgetering Revisionsberättelse Ansvarsfrihet

Program
6 av 7
Publicerad
måndag 25 april 2022