Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 3-6

Kommunfullmäktige 27 juni 2022

03. Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser

04. Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

05. Ändring av avgifter för Ekehagens Forntidsby

06. Ändring av taxa för särskild prövning inom skolväsendet för år 2022

Program
5 av 8
Publicerad
måndag 27 juni 2022