Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 9-10

Kommunfullmäktige 27 juni 2022

09. Entledigande av Jacob Kahrs (M) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

10. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2022

Program
8 av 8
Publicerad
måndag 27 juni 2022