Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 26 juni 2023

Dagordning

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Projekt Gudhemsskolan och Vartoftaskolan F-6, inklusive ersättningslokaler årskurs 7-9 i Falköpings tätort

4. Antagande av planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030

5. Finansiering och projektstart av stadskärnan etapp 2

6. Begäran om inlösen av fastighet på Gamla stan 2:13

7. Iordningställande av Vintervägen i Stenstorp

8. Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

9. Förändring av budgetram för år 2023

10. Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2023

11. Entledigande av Marita Ljus (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

12. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Göran Helmersson

Program
2 av 7
Publicerad
måndag 26 juni 2023