Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

01-02. Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 26 juni 2023

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Program
3 av 7
Publicerad
måndag 26 juni 2023