Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

04-09. Planeringsstrategi, Stadskärnans Finansiering, m.fl

Kommunfullmäktige 26 juni 2023

04. Antagande av planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017-2030

05. Finansiering och projektstart av stadskärnan etapp 2

06. Begäran om inlösen av fastighet på Gamla stan 2:13

07. Iordningställande av Vintervägen i Stenstorp

08. Avgift för provisorisk dödsboförvaltning och gravsättning

09. Förändring av budgetram för år 2023

Stenstorp Inlösen av fastighet Utveckling av stadskärnan Gamla Stan

Program
5 av 7
Publicerad
måndag 26 juni 2023