Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 27 november 2023

Ärendelistan

01. Val av protokolljusterare

02. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

03. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 inklusive barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan

04. Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

05. Taxa för hunddagiset Tassen

06. Entledigande av Britt-Marie Jokela (SD) från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

07. Entledigande av Veronica Thunander (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

08. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Göran Helmersson

Program
1 av 5
Publicerad
måndag 27 november 2023