Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

03. Falköpings Kommuns Delårsrapport och Åtgärdsplan, BUN

Kommunfullmäktige 27 november 2023

03. Falköpings kommuns delårsrapport per den 31 augusti 2023 inklusive barn- och utbildningsnämndens åtgärdsplan

Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden 2023

Program
4 av 5
Publicerad
måndag 27 november 2023