Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

04-08. AÅS förbundsordning, taxor och entlediganden

Kommunfullmäktige 27 november 2023

04. Ändring av förbundsordning för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg

05. Taxa för hunddagiset Tassen

06. Entledigande av Britt-Marie Jokela (SD) från uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

07. Entledigande av Veronica Thunander (V) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

08. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2023

Avfall och Återvinning Skaraborg Taxa 2023 Entledigande

Program
5 av 5
Publicerad
måndag 27 november 2023