Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

7-14. Fastighetsinvesteringar, Utredningar och Taxor

Kommunfullmäktige 29 januari 2024

7. Fastighets AB Mössebergs investering i fastigheten Domkraften 7 i Floby

8. Omfördelning av låne- och borgensram för kommunala bolag

9. Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt

10. Återrapportering av uppdrag om fördjupad utredning kring alternativ för Platåskolan

11. Bildande av biotopskyddsområdet Alvareds naturbetesmarker, del av fastigheten Alvared 4:164

12. Förvärv av fastigheten Friggeråker 25:10

13. Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2024

14. Taxa för distanstentamen

Platåskolan Förvärv Taxa 2024 Stadsplanering

Program
8 av 10
Publicerad
måndag 29 januari 2024