Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

16-30. Delårsrapporter, Val, Entlediganden samt återbesättande

Kommunfullmäktige 29 januari 2024

16. Delårsrapport för Skaraborgs kommunalförbund per den 31 augusti 2023

17. Delårsrapport för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg per den 31 augusti 2023

18. Delårsrapport för kommunalförbundet Skaraborgsvatten per den 30 juni 2023

19. Delårsrapport för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg per den 30 juni 2023

20. Delårsrapport för Samordningsförbundet Skaraborg per den 31 augusti 2023

21. Delårsrapport för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst per den 31 augusti 2023

22. Val av nämnden för stiftelsen Falköpings Utsädesfond

23. Val av nämnden för stiftelsen Johan Halléns understödsfond för behövande köpmän i Falköpings stad

24. Återbesättande av uppdragen som ledamot i barn- och utbildningsnämnden samt som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Britt-Marie Jokela (SD)

25. Entledigande av Maria Jern (L) från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

26. Entledigande av Emelie Nilrikson (S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

27. Entledigande av Suzanne Åkerlund (L) från uppdragen som 1:e vice ordförande och ledamot i socialnämnden och ledamot i kommunfullmäktiges beredning för framtidens äldreomsorg i Falköpings kommun

28. Entledigande av Suzanne Åkerlund (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige

29. Entledigande av Dag Högrell (L) från uppdraget som ledamot i kompetens- och arbetslivsnämnden

30. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2024

Val Tolkförmedling Väst Skaraborgs Kommunalförbund Skaraborgsvatten Delårsrapport Socialnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Avfall och Återvinning Skaraborg 2023 2024 Entledigande

Program
10 av 10
Publicerad
måndag 29 januari 2024