Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

2-3 Interpellation från Malte Svensson (SD) om trygghet i Falköping

Kommunfullmäktige 25 mars 2024

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Besvarande av interpellation från Malte Svensson (SD) ställd till ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet Karola Svensson (C) om åtgärder för att förbättra tryggheten i Falköpings kommun

Karola Svensson Interpellationer Malte Svensson Trygghetsfrågor

Program
3 av 6
Publicerad
måndag 25 mars 2024