Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

13-21. Förändringar i uppdrag och styrelser inom Falköpings kommun

Kommunfullmäktige 25 mars 2024

13. Nominering till styrelsen för Coompanion Skaraborg till årsstämman år 2025

14. Återbesättande av uppdraget som ersättare i socialnämnden efter Dag Högrell (L) samt uppdraget som ersättare i beredning för framtidens äldreomsorg i Falköpings kommun efter Suzanne Åkerlund (L)

15. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Maria Jern (L)

16. Entledigande av Åsa Lidén (MP) från uppdraget som ledamot i socialnämnden

17. Entledigande av Elisabeth Klang (V) från uppdraget som ledamot i valberedningen

18. Entledigande av Mattias Olerot (KD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden

19. Entledigande av Caroline Lundberg (M) från uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Skaraborg, ledamot och ordförande i kompetens- och arbetslivsnämnden och ledamot i tolkförmedling väst

20. Entledigande av Sture Olsson (M) från uppdraget som ledamot och ordförande i socialnämnden

21. Entledigande av Milada Wurm (SD) från uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden

22. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2024

Kultur Tolkförmedling Väst Milada Wurm Sture Olsson Socialnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden Skaraborg Valberedningen Maria Jern Entledigande

Program
6 av 6
Publicerad
måndag 25 mars 2024