Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 27 maj 2024

1. Val av protokolljusterare

2. Inkomna motioner, interpellationer och frågor

3. Byggstart för projekt T22

4. Revisionsberättelse för Skaraborgs kommunalförbund och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

5. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

6. Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2023

7. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

8. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Skaraborgsvatten och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen verksamhetsåret 2023

9. Revisionsberättelse för kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg och prövning av ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för verksamhetsåret 2023

10. Återbesättande av uppdraget som ersättare i kompetens- och arbetslivsnämnden efter Gerhard Karlsson (SD)

11. Återbesättande av uppdraget som ledamot i socialnämnden efter Åsa Lidén (MP)

12. Återbesättande av uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anders Stålhand (MP)

13. Entledigande av Alina Hovskär (KD) från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

14. Kommunfullmäktiges anmälningsärenden år 2024

Göran Helmersson

Program
1 av 5
Publicerad
måndag 27 maj 2024